دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آذر 1402 
النهضه تونس؛ تحول دموکراتیک یا عدول از اسلام‌گرایی

صفحه 4-38

بهرام اخوان کاظمی؛ سید جواد صالحی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


نسبت فاشیسم و اسلام گرایی رادیکال (نمونه داعش)؛ بحثی نظری با تمرکز بر نظریه لاکوئر

صفحه 133-158

سید عبدالامیر نبوی؛ نوژن اعتضادالسلطنه؛ سیدمحسن موسوی زاده جزایری


هوش مصنوعی و آینده رقابت های منطقه ای خاورمیانه

صفحه 159-182

حدیث همتی وینه؛ فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان