اخبار و اعلانات

آیین رونمایی از  یکصد دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛  🌺 آیین رونمایی از  یکصد دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه  🔆 با حضور و سخن ؛ ( به ترتیب حروف الفبا )  ✅ دکتر حمید احمدی / سردبیر فصلنامه و پژوهشگر ارشد مرکز  ✅ دکتر حسین دهشیار / پژوهشگر ارشد مرکز و ناظر علمی گروه مطالعات امریکا  ✅ دکتر محمد کاظم سجادپور / عضو تیم مشاوران فصلنامه و استاد دانشکده روابط بین الملل  ✅ آقای ماشاالله شمس الواعظین / استاد پیشکسوت روزنامه نگاری حرفه ای و مشاور عالی مرکز  ✅ دکتر مجتبی مقصودی / موسس انجمن علمی علوم سیاسی ایران و انجمن ...

مطالعه بیشتر