راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

در وهله اول نیاز است تا نویسندگان برای ارسال مقاله خود فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید. همچنین ارسال تصویر فیش واریزی در زمان ارسال مقالات الزامی است. نیاز است تا نویسندگان در مرحله اول (جهت انجام داوری) مبلغ دو میلیون ریال (معادل 200 هزار تومان) به شماره حساب 112607765 در بانک تجارت یا به شماره کارت 5859837007268762 در وجه بانک تجارت شعبه بلوار کشاورز با نام مشترک سید عبدالامیر نبوی و قدیر نصری واریز و فیش واریزی را در فرایند ارسال مقاله در سامانه بارگذاری نمایند. الباقی مبلغ (یک میلیون و سیصد هزار تومان) صرفا مختص نویسندگانی که مقاله آنها مراحله داوری را طی و مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است. هر دو مبلغ (داوری و نهایی) باید به شماره کارت مذکور واریز و تصویر آن در صفحه شخصی نویسنده آپلود شود.

راهنمای نویسندگان (کلیک کنید)

 • ساختار مقاله

مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی پژوهشی برخوردار باشد؛ چکیده، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش (پرسش‌ها)، فرضیات (در صورتی که تحقیق میدانی و فرضیه داشته باشد)، تحقیق، پیشینه، چارچوب نظری/ چارچوب مفهومی، روش تحقیق، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

 • عنوان مقاله

در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن، به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

 • چکیده

چکیده شامل؛ طرح مسأله، روش تحقیق، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک به کار رفته، نتایج و واژه‌های کلیدی باشد.

 • مقدمه و بیان مسئله

مسئله مورد بررسی، تحت عنوان «مقدمه و بیان مسئله» تعریف و به روشنی تبیین شود. لازم به ذکر است که مقدمه و بیان مسأله می‌تواند جدا از هم نوشته شود.

 • اهداف و پرسش‌های پژوهش
اهداف و پرسش‌های تحقیق که ناظر به مسئله مورد پژوهش است،
 • پیشینه پژوهش

اشاره به کارهای انجام ‌شده در حوزه مورد تحقیق و بیان وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر پژوهش‌های انجام شده دارد.

 • ملاحظات نظری/ چارچوب نظری / چارچوب مفهومی

هر تحقیقی برای ارزیابی نیازمند یکی از سه عنوان: ملاحظات نظری، چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی، باشد.

 • روش تحقیق

نویسنده یا نویسندگان محترم بایستی توضیح دهند در انجام این تحقیق از چه روش کمی یا کیفی و سطوح متفاوت هر یک استفاده کرده‌اند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان بایستی در انتهای روش تحقیق مشخص کنند که تحقیق چه مراحلی را پشت سر می گذارد تا به نتیجه برسد. به عبارتی روشنتر، مسیر پاسخگویی به سؤال‌های مطرح شده بیان شود.

 • یافته‌های پژوهش

یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.

 • بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.

 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی

فهرست منابع (شامل تمامی منابع) به ترتیب حروف الفبا و به تفکیک ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیرفارسی و در نهایت منابع اینترنتی ذکر شود. منابع اینترنتی بر حسب ترتیب منبع ارائه شده در متن مقاله آورده شود. برای دریافت جزئیات بیشتر در این مورد به لینک درج شده در عبارت «راهنمای نویسندگان» مراجعه بفرمایید.

 • چکیده انگلیسی

صفحه آخر مقاله حاوی چکیده انگلیسی (همراه با عنوان مقاله و کلیدواژه­ ها) است. چکیده انگلیسی ترجمه روان از چکیده فارسی می­باشد. چکیده انگلیسی باید از نظر ادبیات و قواعد زبان انگلیسی دقیق و صحیح باشد.


 حجم و فونت مقاله

 • مقاله باید در محیط نرم­افزاری 2013 Word  و یا نسخه پایین­تر، حداکثر در 18 صفحه A4 (بین 6000 تا 7000 کلمه) با فونت B lotus نازک، اندازه 14و فاصله میان سطور 1.15 سانتی­متر، حروف­چینی و تایپ گردد.
 • چکیده فارسی با فونت Blotus اندازه 14و چکیده انگلیسی با فونت Times New Roman اندازه 14، بین (حداقل 150تا حداکثر 250 کلمه) تعداد واژگان کلیدی بین (4 تا 6 واژه ) تدوین گردد.
 • مقدار حاشیه از بالا 2.5،‌ از پایین 2.5، از راست 3 و حاشیه چپ 3 سانتی­متر باشد.
 • عنوان مقاله با فونت B Titr اندازه 14و مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت Blotus اندازه 12 نگارش شوند.
 • تیترهای متن با فونت Blotus اندازه  16Bold نگاشته شود.

نکته: در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش پاورقی آورد. برای دریافت جزئیات بیشتر در این مورد به لینک درج شده در عبارت «راهنمای نویسندگان» مراجعه بفرمایید. 


شیوه ارجاع درون متن (نحوه شیوه مأخذنویسی: APA)

 • شیوه ارجاع­دهی در متن مقاله پس از مطلب اقتباس شده به صورت زیر می­باشد؛ (به محل ویرگول و دو نقطه در بین اجزاء و ارکان ارجاعات توجه شود)
 • یک نویسنده: نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات؛ نمونه فارسی: (رادمنش، 1390: 30)؛ نمونه انگلیسی: (Smith, 2018: 15).
 • دو نویسنده: (رحمانی و عموزاد، 1965: 12)؛ (Smith & Roland, 2020: 14)
 • بیش از دو نویسنده: (توسلی و همکاران، 1378: 61)؛ (Smith et al, 2018: 15)
 • ارجاع به صفحات متعدد از یک منبع: (رادمنش، 1390: 30-35)؛‌ (Smith, 2018: 15-18)
 • ارجاع به منبع اینترنتی بدون نام نویسنده: ارجاع­دهی به منبع اینترنتی به ترتیب شماره (URL: 1)، (URL: 2) آورده شود.
 • در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن، نویسنده اول و همکاران نوشته می­شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می­ شود.
  رعایت کلیه موارد ارائه شده در این شیوه ­نامه برای پژوهشگرانی که قصد همکاری با این مجله را دارند، الزامی است و دفتر «فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه» حق عدم پذیرش مقالاتی که خارج از ضوابط مطرح شده در این شیوه ­نامه تنظیم گردیده است را برای خود محفوظ می ­دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر کلیک بفرمایید.