آیین رونمایی از  یکصد دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه

آیین رونمایی از  یکصد دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه

مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛ 

🌺 آیین رونمایی از  یکصد دهمین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه 

🔆 با حضور و سخن ؛ 
( به ترتیب حروف الفبا ) 

✅ دکتر حمید احمدی / سردبیر فصلنامه و پژوهشگر ارشد مرکز 

✅ دکتر حسین دهشیار / پژوهشگر ارشد مرکز و ناظر علمی گروه مطالعات امریکا 

✅ دکتر محمد کاظم سجادپور / عضو تیم مشاوران فصلنامه و استاد دانشکده روابط بین الملل 

✅ آقای ماشاالله شمس الواعظین / استاد پیشکسوت روزنامه نگاری حرفه ای و مشاور عالی مرکز 

✅ دکتر مجتبی مقصودی / موسس انجمن علمی علوم سیاسی ایران و انجمن علمی صلح 

✅ دکتز سید عبدالامیر نبوی / پژوهشگر ارشد مرکز و  رییس هیأت تحریریه فصلنامه 

✅ دکتر قدیر نصری / سردبیر مهمان فصلنامه خاورمیانه ؛ شماره ۱۱۰ ⏰ زمان ؛ دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ الی ۲۰ 

🏛️ مکان ؛ بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت