نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

، پژوهشگر فلسطینی، کارشناس امور اسراییل و مسلط به زبان عبری، عضو مؤسسه مطالعات فلسطین (نیکوزیا)

چکیده

صهیونیست­ها برای مهاجرت خود به فلسطین واژۀ «اوله» به معنای صعود را به کار می برند و برای مهاجران از واژۀ «اولیم» به معنای صعود کنندگان به سرزمین اسراییل استفاده می کنند. بسیاری از یهودیان بر این باورند که صعود به سرزمین اسراییل از فرامین خداوند است که باید بدان عمل کرد. به همین دلیل، مهاجرت یهودیان به فلسطین به یکی از پایه های اصلی پیدایش اسراییل و یکی از عناصر تضمین کننده بقای آن تبدیل شد. در واقع، اسکان مجدد یهودیان در فلسطین و ایجاد یک دولت به مثابه تنها وسیله حل مشکل یهودیان و یکی از هدفهای جنبش صهیونیستی بود. از زمان صدور اعلامیه بالفور در 1917، تعداد زیادی از یهودیان وارد فلسطین شدند. در دوره قیمومت بریتانیا در فلسطین نیز تعداد زیادی از یهودیان به سرزمین فلسطین مهاجرت کردند. رهبران جنبش صهیونیستی نیز مجدانه کوشیدند تعداد مهاجران یهودی را افزایش دهند. آنها بر این باور بودند که ادامه برنامه مهاجرت یهودیان از وظایف اصلی دولت بوده و می تواند موجودیت دولت اسراییل را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها