نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

متون علمی معاصر علوم سیاسی و روابط بین ­الملل از جنگ جهانی دوم به بعد تلاش خاصی را در مورد بررسی علل مناقشات بین­ المللی و رفتار دولتهای ملی در عرصه مناسبات جهانی به عمل آورده است. رفتار غیرمتعارف دولتهای ملی در عرصه سیاست بین ­الملل و روابط بین ­الملل بدون شک معلول سلسله علتهای ناشناخته است که ریشه یابی و بحث در خصوص آنها در واقع پرداختن به همه رشته های علوم انسانی می باشد. در کل، رفتار دولتها ممکن است ناشی از خصوصیات نظام بین ­الملل بوده یا از ویژگیهای نظامهای سیاسی – اجتماعی کشورها و خصلت های فردی رهبران و زمامداران نشئت گرفته باشد. اما در هر حال، یافتن پاسخی برای این پرسش که چگونه و تحت چه شرایطی رفتار غیرمتعارف یا مناقشه داخلی به رفتار تنازعی در عرصه بین ­الملل می انجامد (و برعکس)، سالهای متمادی ذهن پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین ­الملل را به خود مشغول داشته است. یکی از پدیده های پایدار در مناسبات بین الملل و بین الدول، در دوران پس از جنگ جهانی دوم بروز،تداوم و اغلب حل نشدن اختلافات بین کشورهای جهان سوم بوده است. اگر عمر یک ائتلاف را به سه مرحله ریشه، روند و اختتام آن تقسیم کنیم تطویل به بخش روند مربوط می شود. آنچه در خصوص اختلافات منطقه­ای کنونی چشمگیر می باشد مدت زمان طولانی آنهاست. در دوران تکامل، هر یک از این اختلافات شکل اولیه خود را از دست می دهد. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد علل تطویل کشمکش بین جمهوری های آذربایجان و ارمنستان می باشد که در زمره یکی از مناقشات جهانی است و چگونگی اختتام آن قابل پیش بینی نیست.

کلیدواژه‌ها