نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یقینا نحوه تکوین دولت اسراییل بر ماهیت، کارکردها و رفتارهای آن تاثیرات شگرفی گذاشته است. همچنین بر فرایند تشکیل دولت اسراییل (مانند هر دولت دیگری) عوامل گوناگون تاریخی مؤثر بوده است. اوضاع و احوال بین ­المللی، ملاحظات امنیتی، تاریخچه و ترکیب جمعیتی که دولت اسراییل در آن اعلام موجودیت کرد؛ ویژگی ها و الزامات اقتصادی چنین دولتی و بالاخره نیرو و مخارج نظامی و جایگاه ارتش در دولت، جامعه و اقتصاد اسراییل از جمله عوامل بسیار مهمی است که در تحلیل ساختارها و عملکرد دولت اسراییل باید مورد مطالعه قرار بگیرد. از آنجا که بررسی و مطالعه همه عوامل فوق در یک نوشتار کوتاه نه امکان پذیر است و نه مطلوب، ناگزیر از گزینش بین عوامل فوق بوده و توجه و تمرکز خود را معطوف به ماهیت غیر مدنی دولت و رابطه اش با ارتش در اسراییل می کنیم
این بحث از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف نگرش های مرسوم و متداول دووجهی در مغرب زمین که جوامع را به دو دسته کلی کشوری و لشکری تقسیم می کند، تقسیم بندی جدیدی ارائه می دهد که کمک شایانی به علاقه مندان مطالعات خاورمیانه می نماید تا شناخت عمیق تری از ماهیت دولت اسراییل پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها