نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

منطقه خلیج ­فارس که کشور ایران در سواحل شمالی ان قرار گرفته، یکی از محدوده های خاص جغرافیایی است که بعد از سالها تغییر و تحول به شکل حاضر درآمده است. این منطقه را می توان از جنبه های مختلف بررسی نمود زیرا اولا، دارای منابع عظیم نفتی است و ثانیا، اغلب کشورهای منطقه به کار کشف و بهره برداری از منابع نفتی مشغولند. در این منطقه مهمترین خطوط کشتیرانی به فعالیت مشغول هستند و بیش از 76 درصد از نفتکش ها از این منطقه به سایر نقاط جهان نفت حمل می کنند. خلیج فارس دارای منابع و ذخایر عظیم شیلاتی است و انواع مختلفی از ماهیان و میگو ها در آن زندگی می کنند.

کلیدواژه‌ها