نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، محقق مرکز مطالعات اوراسیا در دانشگاه ایندیانا

2 مترجم متن، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری های جدید در قفقاز و آسیای مرکزی، اسراییل تلاشهای گسترده ای برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در این منطقه آغاز کرد. کشورهای فوق نیز که به لحاظ اقتصادی از جمله کشورهای توسعه نیافته اقتصادی و سیاسی محسوب می شوند، از همکاری با اسراییل جهت رسیدن به توسعه اقتصادی استقبال کرده اند. در این بستر یک اتحاد استراتژیک میان اسراییل، ترکیه و برخی کشورهای جدیدالتاسیس بویژه جمهوری آذربایجان در برابر نفوذ احتمالی و بالقوه ایران ایجاد شده است. مقاله زیر که در نوع خود اولین مطلب در نشریات فارسی زبان ایران در سالهای پس از جنگ سرد است، استراتژی مذکور را به خوبی به نمایش می گذارد.

کلیدواژه‌ها