نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

اردن یکی از کشورهای خاورمیانه است که در سالهای آتی با بحران آب مواجه خواهد شد. طبق گزارش «وزارت آب و آبیاری» اردن، منابع آب آشامیدنی این کشور تا سال 2005 کاملا مورد بهره­ برداری قرار می گیرند و لذا از آن تاریخ هیچ منبع آبی در داخل کشور قابل بهره برداری و توسعه نخواهد بود. در واقع با رشد جمعیتی معادل 6/3 درصد در سال، بهبود استانداردهای زندگی و رشد شهرنشینی، بحران آب این کشور روز به روز وضعیت بدتری پیدا می کند. برای روشن شدن عمق بحران آب در اردن نگاهی به وضعیت و سابقه «واحه ازرق» وخامت اوضاع را تا حدودی روشن می سازد. این منطقه که به دلیل نیلی بودن منابع آب آن در زبان عربی به عنوان واحه ابی نیز خوانده می شد و زمانی به عنوان یکی از مناطق خوش منظره و با طبیعتی حیرت انگیز به حساب می آمد از لحاظ موقعیت محلی در 100 کیلومتری شرق امان (پایتخت) قرار دارد. وسعت این منطقه حدود 400/7 هکتار است و زمانی محل اسکان تعداد کثیری از پرندگان و سایر گونه های جانوری بوده است.

کلیدواژه‌ها