نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل و کارشناس محیط زیست وزارت امورخارجه

چکیده

مقاله روند توجه جامعه جهانی به محیط زیست در مقدمه توجهی دارد به وقوع انقلاب صنعتی و تاثیر آن بر مسایل محیط زیست، پیدایش آلودگی ها و گسترش آن در دهه­ های 1950، 1960 و مسایل مربوط به الگوهای توسعه ناپایدار. در عین حال به موضوع توجه جهانی به محیط زیست، برگزاری کنفرانس های مختلف از جمله کنفرانس بیوسفر محیط زیست انسانی استکهلم و بیانیه های صادره در مقاطع مختلف در مورد محیط زیست اشاره می شود. این برنامه ها مسئله اقدام برای حفاظت محیط زیست انسانی، برنامه های محیط زیست سازمان ملل، گسترش حقوق بین­ المللی محیط زیست را مدنظر قرار می دهد. همچنین مقاله توجهی دارد به کنوانسیون های مختلف برای حفاظت از لایه اوزون. دستاوردهای کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه و محیط زیست بیانیه های ریو در مورد توسعه و محیط زیست و اقدام برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن 21 از دیگر مواردی است در مقاله برآن اشاره شده است. همچنین مواضع و عملکرد کشورهای در حال توسعه در خصوص اجلاس زمین و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته در تخریب محیط زیست نیز مورد بحث قرار گرفته و لزوم تخصیص منابع مالی، تسهیل انتقال فناوری سالم محیط زیستی در مناقشات مربوط به «توسعه و محیط زیست» آورده شده است.

کلیدواژه‌ها