نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تغییرات و تحولات دهه پایانی قرن بیستم، پیدایش شرایط نوین جهانی و تاثیر آن در استراتژی نظامی ایالات متحده محتوای مقاله را در بر می گیرد. بر این اساس، آمریکا در شرایط نوین به تعریف مجددی از منافع ملی، تعهدات و تخصیص منابع اقدام کرده است. با فروپاشی شوروی و از میان رفتن نظام دوقطبی، مسئله مداخله گرایی امریکا و گسترش نقش و مسئولیت سازمان ­های بین­ المللی در چارچوب اهداف سیاست خارجی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد مطرح می شوند. بنابراین ظاهرا اهداف تازه ای همانند ترویج دموکراسی و نظام بازار آزاد، بهبود حقوق بشر و جلوگیری از کشتار شهروندان کشورها توسط حکومتهای آنان پدیدار می شوند، تهدید علیه دموکراسی، جلوگیری از تهدیدات منطقه ای و گسترش تسلیحات هسته ای و شیمیایی به استراتژی تبدیل می شود تا هژمونی امریکا را بر سایر کشورها و مناطق حفظ نماید.یکی از این مناطق مهم خلیج فارس است که به دلیل ذخایر نفت و گاز اهمیت اقتصادی زیادی برای غرب دارد. همچنین این منطقه از نظر ژئوپلیتیک و استراتژیک دارای اهمیت است و در مجموع ایالات متحده تلاش دارد تا با استقرار نیروهایش در منطقه ضمن تثبیت رهبری آمریکا بر رقبای اقتصادی خود منافع اسراییل را در منطقه تامین کند.
 

کلیدواژه‌ها