نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده امور اقتصادی

چکیده

تلاش اوپک برای بهره­ گیری از عناصر قدرت و ترکیب مناسب به منظور دستیابی به سازمانی پرقدرت و همگرا موضوع مقاله را تشکیل می دهد. به نوشته مقاله، اوپک می کوشد تا در شرایط موجود جهانی مقام خود را تضمین کند و از چیرگی مصرف­کنندگان بر بازار جهانی جلوگیری نماید. چه آژانس بین­ المللی انرژی به عنوان بازوی سازمانی کشورهای مصرف کننده نفت تلاش دارد با اتخاذ سیاستهای مختلف صرفه جویی، افزایش اکتشاف نفت در کشورهای صنعتی و غیر اوپک و ذخیره سازی استراتژیک نفت با اوپک رویارویی نماید. نگاهی افکنده شده است به سیاست های انرژی کشورهای غیر عضو اوپک از جمله چین، روسیه، نروژو استرالیا و میزان ذخایر نفتی آنان در مقابل اعضای اوپک و قدرت مانوری که می توانند در مقابل اعضای اوپک در زمان حال و آینده داشته باشند و بالاخره نویسنده به موانعی توجه نشان می دهد که مانع عمده همگرایی کشورهای تولیدکننده نفت است. از جمله آنها وی به موانع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی موجود در میان کشورهای عضو و غیرعضو اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها