نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

رنج و مشقت اکثریت مردم عراق در طول 10 سال گذشته واقعیتی انکارناپذیر و آشکار است. این که چه کسی مسئول چنین اوضاع نابسامانی است، موضوع این بررسی را تشکیل می دهد. به طور کلی دو دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد. عده ای اعمال تحریم های سازمان ملل و محدودیت های ایجاد شده، در قالب قطعنامه های مصوب شورای امنیت را دلیل اصلی بروز نابسامانی های اکثریت مردم عراق می دانند، در مقابل بسیاری نیز معتقدند که سیاست های اعمال شده از سوی دولت عراق، همچون عدم پذیرش به موقع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تبعیض قائل شدن میان مردم نواحی مختلف کشور، اعمال سیاست های نامناسب در توزیع مواد غذایی (در چارچوب برنامه نفت برای غذا) و مراقبت های بهداشتی نقشی اساسی در بروز و تشدید این نابسامانی ها دارند. از این دیدگاه، دولت عراق سعی دارد تا با ارائه آمارهای گمراه کننده و بی تناسب در مورد میزان مرگ و میر مردم این کشور خصوصا کودکان زیر 5 سال، تمامی تقصیرها و مسئولیت ها را بر دوش سازمان ملل و اعمال تحریم ها بیندازد. این تحقیق، ضمن بررسی میزان تاثیرات سازمان ملل در این زمینه، به نقش واقعی و مسئولیت دولت عراق در تشدید این وضعیت اسف بار می پردازد و سعی می کند تا با ارائه آمار و تجزیه و تحلیل علمی، به نتیجه ای معقول و واقع بینانه در این زمینه دست یابد.

کلیدواژه‌ها