نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دوره پژوهش دکتری حقوق بین الملل

چکیده

اشغال عراق و تکالیف نیروهای ائتلاف در این­باره بحثهای فراوانی را میان حقوق­دانان دامن زده است. رعایت آزادی دین در سرزمین­ های اشغال شده اگر چه مورد تاکید کنوانسیونهای بین ­المللی است، فعالیت سازمان یافته گروه های تبشیری که هم­سو با نگرش سیاستمداران آمریکایی در چند سال اخیر است، بیانگر عدم اهتمام به رعایت این کنوانسیونها در عراق اشغال شده است. نویسنده با بررسی موضوع آزادی دین از نظر حقوق بین الملل معاصر نشان داده است که نیروهای ائتلاف باید شرایط لازم را برای دسترسی آزادانه مردم عراق به مکانها و امکانات دینی و مذهبی خود فراهم کنند و بر امور راجع به فعالیت های امدادی و بشردوستانه نظارت کامل و بی طرفانه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها