نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد تاریخ و زبان ترکی در دانشگاه لبنان

2 مترجم متن، کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

پیروزی قاطعانه حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر 2002 فضای سیاسی جدیدی را در ترکیه حاکم نموده و پرسش های مهمی را درباره آینده سکولاریسم و نیز اسلام­گرایی در این کشور به میان آورد. مقاله حاضر، با بررسی نشانه ها و ویژگی های این پیروزی ، دلایل ناکامی احزاب رقیب را نیز برمی شمرد و چالشها و افقهای پیش روی حزب عدالت و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده، رهبران حزب با چالش های گوناگونی در صحنه داخلی کشور روبه رو هستند که مهمترین آنها عبارت است از: 1. برطرف کردن تردید و نگرانی نظامیان؛ 2. بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه؛ 3. حفظ اعتماد رای دهندگان اسلام گرا. از دید وی موفقیت حزب به رفتار متقابل سکولارها و اسلام گرایان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها