نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

باری بوزان با نقد سیاست امنیتی کردن مسایل، راهبرد نوینی را در سطح مدیریت مسایل امنیتی داخلی فراسوی دولتمردان جهان سومی می گذارد که امروزه از اهمیت و کارآمدی بالایی برخوردار است. نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد تا این الگوی تحلیلی را در سطح بین المللی باز تعریف و بازسازی نماید. برای این منظور نخست – و در بحثی نظری- مفهوم کد امنیتی مناطق را طرح می کند. این مفهوم پاسخی است به این پرسش مهم که چه میزانی از امنیت را یک بازیگر می تواند به دست آورد؟ در این چارچوب دو موقعیت اصلی از یکدیگر تمیز داده می شوند: موقعیت غیر امنیتی شده و موقعیت امنیتی شده. نویسنده در ادامه از رهگذر تحلیل ساختار نظام امنیت جهانی و بررسی تحول جایگاه خاورمیانه از یک منطقه مهم حاشیه ای در دوره جنگ سرد به منطقه کانونی معادلات امنیتی در دوره پس از جنگ سرد نتیجه می گیرد که خاورمیانه درون کلیه سناریوهای غربی منطقه ای امنیتی تعریف می شود.

کلیدواژه‌ها