نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با تحولات مهم جهانی و منطقه ­ای در پایان دهه 70م به ویژه وقوع انقلاب ایران، سیاست دوستونی ایالات متحده برای منطقه خاورمیانه تبدیل به سیاست تک ستونی شد و در نتیجه نقش عربستان سعودی در سیاست­های آمریکا برجسته گردید. این امر، ناشی از واقعیت های ژئوپلیتیک خاورمیانه در دوره جنگ سرد بود که همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. هم­زمان، دو عامل دیگر نیز به بقای نظام سیاسی عربستان سعودی یاری رسانده  که عبارت است از: درآمدهای نفتی و مذهب (اتحاد با علمای وهابی). با اتکا به این مثلث بود که نظام سیاسی عربستان توانست به موج ملی­گرایی­عربی، موج اسلام­گرایی، موج دموکراتیزاسیون و حتی چالش مسلحانه بنیادگرایی مذهبی پاسخ دهد

کلیدواژه‌ها