نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه استانبول (ترکیه)

2 مترجم متن،استاد گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد تاکستان ، ایران

چکیده

بررسی فراز و نشیب های روابط ایران و عثمانی/ ترکیه از اوایل دهه 1820م تاکنون به ویژه از دید نخبگان سیاسی و نظامی عثمانی/ ترکیه مورد توجه مقاله حاضر قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که از دیرباز دو جریان هم زمان همکاری و رقابت میان دو کشور وجود داشته است. همکاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی و تا اندازه ای نظامی و اختلاف در مورد اقلیت های کرد، ارمنی و آذری. اگرچه با پیروزی انقلاب ایران در سال 1357 منافع متقابل اقتصادی همچنان به عنوان یک عامل هم سو کننده عمل کرد، مسایل ایدئولوژیک باعث بروز اختلاف نظرهایی شد. در نهایت به نظر نویسنده روابط ایران و ترکیه در این دوره زمانی بیش از آنکه توسط رهبران و یا رژیم ها تعیین شود متاثر از واقعیت های تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی بوده است.

کلیدواژه‌ها