نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بررسی روابط نظامی- امنیتی ایالات متحده و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است تا در پی بررسی روند این روابط مشخص شود که پیامدهای آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران چه خواهد بود؟ آمارها به روشنی نشان می دهد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس پس از حوادث 11 سپتامبر کوشیده اند پیوندهای نظامی- امنیتی خود را با آمریکا تقویت کنند، هرچند روابط عربستان و آمریکا در این میان دچار یک تناقض راهبردی شده است. چنین واقعیت هایی به ویژه حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق، سبب شده است که ایران از یک سو در محاصره نظامی قرار بگیرد و از سوی دیگر با تایید مبارزه علیه تروریسم به رهبری سازمان ملل متحد جایگاه امنیتی و بین المللی خود را حفظ و تقویت کند. همین امر ایجاب می کند که تلاش برای اتخاذ راهبردی مناسب در سیاست خارجی، با هدف بهره برداری از شرایط موجود اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا کند.

کلیدواژه‌ها