نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

این تحقیق به ریشه ­یابی چالش های روند انتقال سیاسی، امنیتی و فرهنگی عراق جدید و تاثیرات آن بر صلح و امنیت منطقه ­ای می پردازد. بحث اصلی این است که تحولات عراق و هدایت جنگ از سوی آمریکا در این کشور، واقعیت ها و تناقضاتی را در سطح منطقه آشکار نموده است که نتایج آن به نفع موقعیت و نفوذ قدرتهای مداخله­ گر در روند شکل­ گیری سیستم­ های جدید سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی منطقه نخواهد بود و شکافهای پیچیده موجود بین ملتها و دولتهای منطقه را افزایش خواهد داد. از نظر نویسنده یک عراق متفاوت و با ویژگیهای جدید می تواند مبنای ثبات و گسترش تبادلات در سطح ملتها و دولتهای منطقه باشد. نویسنده نتیجه می گیرد که راه حل خروج از بن بست فعلی خروج نیروهای خارجی از منطقه و کاهش نقش و تاثیرگذاری آنها در ساخت قدرت و سیاست منطقه ­ای است.

کلیدواژه‌ها