نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و هیأت علمی واحد رشت

چکیده

حوادث 11 سپتامبر 2001، تحولی بنیادین در سیاست بین ­الملل و به خصوص در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه به وجود آورد. در پی این حادثه، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی آمریکا تحت هدایت تیم نومحافظه­ کار جرج بوش به سمت تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورهایی سوق داده شد که همواره دولتمردان آمریکایی از آنها به عنوان دولتهای یاغی و سرکش نام می برند. در این راستا بود که ایران و عراق به همراه کره شمالی به عنوان محور شرارت معرفی شدند و عراق در 2003 به اشغال آمریکا درآمد. در پی آن، کشورهای دیگری همچون سوریه و عربستان نیز در تیررس تغییر رژیم آمریکا قرار گرفتند. در این میان کشور سوریه به دلایل مهمی همچون: حمایت از تروریسم، دخالت در ناآرامی ­های عراق، تلاش برای بی­ ثباتی در لبنان و ... آماج حملات و اتهامات نومحافظه ­کاران آمریکا قرار گرفت. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مهمترین عوامل تنش­ زا و بحرانی بین آمریکا و سوریه کدامند و با توجه به این عوامل سیاست خارجی آمریکا و جهت ­گیری این کشور در قبال سوریه پس از 11 سپتامبر 2001 چگونه بوده است؟ ملاحظه و بررسی عوامل بحرانی و تنش ­زا بین دو کشور این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که سیاست خارجی آمریکا نسبت به سوریه  بعد از 11 سپتامبر را می توان به همکاری محدود، دشمنی و رویارویی (تغییر رژیم) و در نهایت تغییر رفتار سوریه ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها