نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان

چکیده

 تلاش برای ایجاد هویت ملی و تاکید بر ملی گرایی ترک یکی از دغدغه­ ها و برنامه های اصلی جمهوری ترکیه از بدو تاسیس و از جمله مسایلی بود که در نظام فکری بنیان گذار آن کمال آتاتورک جایگاه مهمی داشت. کمال آتاتورک برای تکمیل انقلاب اجتماعی  فرهنگی مورد نظر خود، تاکید بر ملی گرایی ترک را ضروری می دانست. به همین دلیل، وی بعد از دستیابی به قدرت، اندیشه های آرمان گرایانه پان ترکی و پان اسلامی را که قبل از جنگ جهانی اول در امپراتوری عثمانی رواج یافته بودند، رد کرده و اهداف جمهوری را محدود به سرزمین ملی ترکیه کرد. در این دوره مسایلی چون تلاش جهت ایجاد دولت ملی، بی اعتبار کردن ادعاهای اقلیت های قومی و قطع ارتباط با گذشته عثمانی و همچنین با جهان اسلام باعث گردید تا ملی گرایی ترک به صورت افراطی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا دولت مردان ترکیه دست به اقداماتی چون تاسیس «انجمن تاریخ ترک» به منظور آشکار ساختن سهم ترک ها در رخدادهای مهم تاریخ، تاسیس«انجمن تاریخ ترک» به منظور محروم نمودن ترک ها از میراث عثمانی زدند. اقداماتی چون جدایی دین از سیاست و تلاش جهت حذف نمادهای مذهبی چون به کارگیری الفبای لاتین، اتخاذ تقویم میلادی به جای تقویم عربی و تلاش جهت ترکی سازی اسلام نیز به منظور قطع رابطه با گذشته اسلامی - عثمانی ترکیه صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها