نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز بین المللی مطالعات صلح

چکیده

تغییر و تحولات جدید خاورمیانه، آثار و پیامدهای مهمی بر جای گذاشته است. در این میان، عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه، تاثیراتی را هم در بعد داخلی و هم در بعد منطقه ای پذیرا شده و متقابلا به این تحولات واکنش هایی نشان داده است. مقاله حاضر بر آن است تا با تبیین منطق تحولات جدید بر محیط پیرامونی عربستان، رفتارها و سیاست های اتخاذ شده توسط این کشور را مورد تحلیل قرار دهد. بحث نویسنده آن است که تحولات اخیر خاورمیانه در بعد داخلی؛ مطالبات شیعیان، مساله جانشینی، مسایل زنان، آزادی های اجتماعی، مسایل حقوق بشری و از همه مهم تر چالش مشروعیت، و در بعد منطقه­ای؛ سقوط متحدان و هم پیمانان راهبردی، تضعیف محور اعتدال عربی، ظهور متغیرهای جدید و خیزش موج دموکراسی خواهی را در پی داشته است که بر جایگاه عربستان به عنوان بازیگری مهم و کلیدی، اثرگذار خواهد بو د . واکنش عربستان به این تحولات، مداخله نظامی در بحرین، مداخله در امور یمن، رویکرد تهاجمی نسبت به سوریه و به راه انداختن موج ایران هراسی در منطقه بود که در برآیند نهایی می تواند معادلات را به گونه ای برای این کشور رقم بزند که نتیجه آن چالش در حوزه های پیرامونی و بحران مشروعیت در این کشور باشد.

کلیدواژه‌ها