نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله به بررسی راهبرد جدید دولت باراک اوباما در افغانستان موسوم به «راهبرد افپاک» و شناسایی پیامدهای این راهبرد برای منافع و امنیت ملی ایران می پردازد. دولت اوباما و سیاستمداران  آمریکا منطقه مرزی افغانستان و پاکستان را خطرناک ترین مکان در جهان می دانند. بر این اساس، بر این باورند که راهبرد جدید این کشور برخلاف راهبرد دولت بوش در افغانستان، متمرکز بر رویکردهای سیاسی  امنیتی و اقتصادی بوده و از این لحاظ توانایی حل وفصل بحران افغانستان را دارد. اما به اعتقاد نویسندگان، راهبرد جدید آمریکا به نوعی تداوم همان راهبرد دولت بوش با شکلی دیگر است. از این لحاظ، انتقادهایی بر محورهای اصلی این راهبرد؛ از جمله افزایش نیرو، تقویت ظرفیت دولت برای مقابله با ناکارامدی، و مذاکره با طالبان از سوی منتقدان مطرح شده اس ت . به رغم اظهارات و برنامه های امیدوارکننده اوباما در راهبرد خود در 27 مارس 2009 بعد از گذشت نزدیک به سه سال از اعلام و اجرای این راهبرد، همچنان موفقیت چندانی در خصوص دستیابی به اهداف مورد نظر حاصل نشده است.

کلیدواژه‌ها