نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام باعث تحولاتی نوین در عراق شد. نابودی حزب بعث، قدرت گیری شیعیان، قومیت گرایی و نظام پارلمانی و دموکراسی رو به رشد مبتنی بر شرکت تمامی قومیت ها و طوایف موجود در روند قدرت عراق ازخصوصیات آن است. تحولات ذکر شده بیش از همه باعث نزدیکی مراودات سیا سی ایران و عراق شد. با این حال، هنوز اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیکی بین دو کشور که قسمتی از آن مربوط به قبل در زمان صدام و قسمتی از آن مربوط به ناامنی و حضور نیروهای بیگانه درعراق است، بین دو کشور وجود دار د . موضوع اصلی این مقاله، تبیین و بررسی منابع تنش و اختلافات دو کشور پس از سقوط صدام می باشد.

کلیدواژه‌ها