نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

سرزمین عمان با دارا بودن بیش از دویست عشیره و طایفه، گروه های نژادی گوناگون، مذاهب مختلف، طیف وسیع متضادی از اقوام و فرهنگ ها را در خود جای داده است. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های قومی و چالش های حاصل از آن و سیاست دولت مسقط در برخورد با این فعل و انفعالات اجتماعی است. بر این اساس دولت پادشاهی عمان با انجام مجموعه اصلاحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، سعی نموده است ضمن ایجاد زیربناهای توسعه، خشونت­ها و حرکت­های مرکزگریزانه را کاهش داده و تعدیل نموده و از آنچه بهارعربی خوانده می شود، جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها