نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار رشته روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مطرح شدن دکترین اوباما روابط خارجی آمریکا را دگرگون ساخت. یکی از عرصه هایی که این دگرگونی به خوبی در آن قابل رویت است، رویکرد آمریکا نسبت به نحوه مبارزه با تروریسم تکفیری است.به منظور تجزیه وتحلیل چگونگی این دگرگونی، این نوشتار به بررسی پیامدهای دکترین اوباما برای سرکوب داعش در سوریه می پردازد. تلاش بر آن است تا نشان داده شود که دکترین اوباما باعث شد تا آمریکا راهبرد دخالت مستقیم نظامی بر علیه تروریسم تکفیری را که در زمان بوش پسر اتخاذ شده بود کنار گذاشته و به گزینه جنگ نیابتی و یا به­عبارت دیگر دخالت غیر مستقیم متوسل گردد. بر اساس این راهبرد نوین دولت آمریکا بار اصلی سرکوب گروه­های تروریستی تکفیری را بر عهده متحدین محلی خود می­گذاشت و خود عمدتا به پشتیبانی از تلاش های آنها اکتفا می کرد.  هدف آن بود که این رویکرد ضمن شکست دشمن، آمریکا را از تحمل هزینه های سنگین جانی و مالی جنگ نیز مصون بدارد. نظر به برچیده شدن بخش اعظم دستگاه خلافت از خاک سوریه در دوران تصدی اوباما با هزینه های جانی و مالی اندک، می توان این­گونه نتیجه گرفت که این استراتژی با توفیق قابل قبولی در سوریه روبرو شد. به همین علت دونالد ترامپ جانشین اوباما نیز به همین راهبرد در سوریه پایبند مانده است.

کلیدواژه‌ها