نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه آزا اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

در دنیای امروز محیط زیست و بحرانهای زیست محیطی دیگر یک مقوله مختص به منطقه ژئوپلیتیکی خاص نمی­باشد، بلکه به مقوله های جهانی با تبعات بین­المللی تبدیل شده است. قرار گرفتن منطقه غرب آسیا در منطقه­ای خشک و نیمه خشک از نظر آب و هوایی، رشد تکنولوژی، افزایش جمعیت، کاهش منابع آبی و شکل­گیری پدیده ریزگردها، در کنار وجود جنگ های منطقه ای، با ایجاد آلودگی­ها و مشکلات زیست محیطی با بین­المللی ، نیاز به شکل­گیری تا ب­آوری زیست محیطی را به عنوان امری ضروری برای این منطقه مطرح می سازد. بر این اساس، سیاست و رویکرد مناسب در جهت شکل­گیری تاب­آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا سوالی است که این مقاله تلاش دارد به آن پاسخ گوید. لذا، نویسندگان این مقاله معتقد هستند اگرچه حاکم بودن نگاه امنیت نظامی مبتنی بر امنیت منفی در منطقه غرب آسیا باعث گردیده تا این منطقه فاقد الگوی مناسبی برای دستیابی به تاب­آوری زیست محیطی باشد، اما اتخاذ رویکرد توسعه پایدار برای منطقه غرب آسیا در جهت ایجاد امنیت پایدار می تواند با توازن بخشیدن به طور همزمان بین عملکردهای زیست محیطی و انسانی به شکل­گیری تاب­آوری زیست محیطی در این منطقه یاری رساند. روش پژوهش این تحقیق توصیفی – تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها