مؤلفه های تأثیرگذار بر مشارکت استراتژیک ایران و روسیه در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق ادربیلی

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات مطقه ای گرایش خاورمیانه

چکیده

هدف این نوشتار بررسی مولفه های مشارکت استراتژیک ایران و روسیه در سوریه می باشد. مشارکت استراتژیک به عنوان جنبه مهمی از تعامل دیپلماتیک برای تحکیم پیوندهای نزدیک با متحدان استراتژیک در نظر گرفته می‌شود. مشارکت‌های استراتژیک براساس روابط دوجانبه در نظام بین الملل شکل می‌گیرند و به بازیگران اجازه می‌دهد تا در رسیدن به اهداف سیاست خارجی از طریق همکاری های استراتژیک، هویت‌ها و هنجارهای مشترکی را بازسازی کنند. همکاری استراتژیک ایران و روسیه در پس تحولات سوریه بیانگر تحول مهم در روابط خارجی دو کشور است. دو کشور با درک تهدید دشمن مشترکی چون آمریکا و تحریم های غرب در پی شکل گیری همکاری استراتژیک و نزدیک کردن مواضع خود به یکدیگر هستند. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی سعی در واکاوی فرصت ها و محدویت های همکاری استراتژیک ایران و روسیه در پس تحولات سوریه می باشد. نتایج نشان داد این همکاری ها در جنبه های مهمی مانند مقابله با گروه‌های افراطی تروریستی و کاهش نفوذ نهادهای غربی به این منطقه و حفظ تمامیت ارضی سوریه بوده است که می تواند تاثیرات زیادی بر مسائل و بحران های منطقه ای و بین المللی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها