سخن فصل؛ راهبرد چین در غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

گردهمایی سران 7 کشور صنعتی در هیروشیمای ژاپن حاوی پیام ­های گوناگونی بود. از جمله مهم ­ترین توافقات، اجماع آنان بر سر نحوه تعامل با چین بود که از آن به­ عنوان «دفع شر» البته به تعبیر ما یاد کردند. چین نیز چنین سیاستی دارد، یعنی ایجاد مرز برای ممانعت از نفوذ بیش تر آمریکا در مناطق مختلف جهان، اما هم آمریکا و کشورهای گروه هفت و هم چین قصد ندارند تعاملات را از رقابت به خصومت بکشانند. شرایط جدید هندسه قدرت خبر از شکل ­گیری نوعی از توازن و نیز نقشه ­های ژئواستراتژیک برای تقسیم ثروت در جهان را می­ دهد...