تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر زندگی بیماران سرطانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

کشورهای غربی اهرم حقوق بشر را به عنوان راهی برای نفوذ به کشورهای مختلف در پی اهداف سیاسی خود در پیش گرفته‌اند و مدام بیانیه‌هایی را برای عدم تحقق حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می‌کنند در حالیکه اقدامات و تصمیمات خود آنها نمود بارز نقض حقوق بشر است که مهر تایید این ادعا، اوضاع کمبود دارویی بیماران سرطانی در ایران است. علی رغم برخی بیانیه‌ها و قوانین سازمان ملل، امروزه بسیاری از قدرت‌های جهان، اصول بین‌المللی را رعایت نکرده و تحریم‌های بشدت ظالمانه‌ای را در مقابل جوامع دیگر برای اهداف سیاسی و اقتصادی خود وضع می‌کنند، نمونه آشکار آن تحریم‌های وضع شده علیه ایران است که با عطف به شدت آنها، گروه بیماران خاص و آسیب‌پذیرِ سرطانی زودتر از هر قشر دیگر آسیب می‌بینند. این امر منجر به آسیب‌های جسمی و روحی بشدت مخربی بر زندگی بیماران سرطانی شده است.با توجه به این مهم، سوال اصلی مقاله آن است که تحریم‌های اتخاذ شده در مقابل ایران، در سال‌های اخیر چه تاثیراتی را بر بیماران سرطانی کشور داشته است؟در پاسخ فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران موجب کمبود داروهای وارداتی، کمبود مواد اولیه، نبود راه‌های ارتباطی بخصوص هوایی برای انتقال دارو، تاثیرات ارزی ناشی از تحریم در قیمت داروها شده است و زندگی بیماران را با خطراتی جبران نشدنی مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها