تحریم های بانکی و مالی، مذاکرات بین المللی و اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

چکیده

تحریم ­های بین ­المللی به ­عنوان جنگ­های جهانی و پرهزینه تقریباً همان نقش جنگ­های خونین را ایفا می­کنند. در این میان تحریم­های چندلایه آمریکا علیه ایران، در قالب بازی همه چیز بدون ایران و فشار حداکثری علیه ایران، موضوعی شایان مطالعه است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحریم­های آمریکا علیه ایران چه سازوکاری دارد؟ چگونه اعمال می­شود و پیامدهای آن بر نظام مالی و بانکی و نیز بر اقتصاد و جامعه ایران چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نهادها و رویه­های آمریکایی برای اعمال تحریم علیه ایران را بررسی، در ادامه تاریخ تشدید تحریم را مرور می­کنیم و در نهایت به این نتیجه می­رسیم که تحریم­ها موجب انحراف توجه از ظرفیت­های داخلی و شاخص­های داخلی حکمرانی خوب گردد. علاوه بر این، تحریم سبب شده است تا جامعه ایرانی از لحاظ متغیرهای ساختاری دیگر متحمل هزینه­های غیرضرور دیگر شده، مسائل ایران بیش از پیش بین­المللی گردد.
تجربه روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌ها و مجامع بین‌المللی ، این آگاهی را به همراه داشته است که فارغ از اینکه کدام حزب در ایالات متحده سکان سیاست را در اختیار داشته باشد، تحریم همواره چالش اصلی در سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود. از این منظر و با هدف درک نظام تحریم ها، در بخش اول مقاله مقدمه کوتاهی در مورد ماهیت و کارکرد تحریم‌های امریکا و در بخش دوم تاریخچه تحریم‌های ج.ا. ایران ارائه خواهد شد. در بخش پایانی، وضعیت کنونی تراکنش‌های جمهوری اسلامی، با توجه به تحریم‌های OFAC و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها