مروری بر سیاست های اقتصادی دولت ایران برای مقابله با تحریم‌های دوره ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

چکیده

با خروج ترامپ از توافق برجام، تحریم ‏های اقتصادی شدید برای بار دوم به اقتصاد ایران تحمیل شد. در اثر تحریم ‏های اخیر، نرخ ارز بلافاصله افزایش قابل ‏توجهی یافت و پس از اندکی نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا کرد. به تدریج اثرات تحریم خود را به شکل کاهش رشد اقتصادی و افت رفاه خانوار ظاهر کرد. آنچه اهمیت دارد تنها اندازه و شدت تکانه وارده به اقتصاد نیست، بلکه واکنش ­های سیاستی در قبال تکانه وارده نیز اهمیت دارد؛ زیرا واکنش ­های مطلوب می‌تواند به کاهش اثرات مخرب و واکنش‌های نامطلوب به تشدید اثرات این تکانه‏ ها منتهی شود. در این مقاله به تفصیل نشان داده می‌شود که به جز سیاست تجاری، سیاست‌های پولی و مالی مناسبی برای مقابله با تحریم دوم اتخاذ نشده است و این امر در کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در سال 1397 و 1398 نقش داشته است. در واقع سیاست­ های پولی و مالی برای مقابله با تحریم دوم مشابه تحریم اول بوده است و همان ناکامی در تحقق اهداف را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها