درک برنامۀ موشکی ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و پژوهشگر ارشد مهمان در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران

چکیده

در حالی که بیشتر مباحث و مناظره‌های اخیر پیرامون بلندپروازی‌های نظامی ترکیه، بر قابلیت‌های پهپادی و نحوه اعمال آن در بحران‌های مختلف امنیتی متمرکز شده است، تا کنون توجه چندانی نسبت به برنامه موشکی، محرک‌ها و دستاوردهای آن در محافل سیاسی و دانشگاهی صورت نگرفته است. این در حالی است که آزمایش‌های‌ متعدد موشک‌های بالستیک و کروز ترکیه، یادآور این نکته است که آنکارا زرادخانه قابل توجهی از این نوع موشک‌ها را در اختیار دارد و هدف آن، گسترش و ارتقای چنین زرادخانه‌ای است. به همین جهت، افزایش تدریجی قدرت نظامی ترکیه و شتاب فناوری این کشور در حوزه موشکی، فارغ از اینکه چه اهداف، ادراک و ویژگی‌هایی را برجسته می‌سازد، پرسش‌های جدیدی در مورد میزان پیشرفت‌های صورت­گرفته در این عرصه را مطرح می‌کند. بر این اساس، درک پویایی برنامه موشکی ترکیه و چگونگی ارتباط این سطح از توانمندی با رقابت‌های تسلیحاتی در خاورمیانه، به همراه درس‌هایی که نخبگان این کشور در جریان بحران‌هایی نظیر جنگ اوکراین و ماهیت نبرد‌های نوین آموخته‌اند، هدفی است که مقاله حاضر، ابعاد و دلایل آن را در جهت توسعه یک چارچوب تحلیلی جدید، مطمح‌نظر قرارخواهد داد.

کلیدواژه‌ها


Bekdil, Burak Ege (2016). “Turkey Eyes Offensive Missiles to boost Deterrence”, Defense News, January 16, http://www.defensenews.com/story/defense/land/weapons/2016/01/16/turkey-eyes-offensive-missiles-boost- deterrence/78733576/
Daily Sabah (2019). Turkey Successfully Test Fires First Cruise Missile with Penetrating Warhead, September 6, https://www.dailysabah.com/defense/2019/09/06/turkey-successfully-test-fires-first-cruise-missile-with-penetrating-warhead
Daloglu, Tulin (2013). Turkey, China Cooperation on Ballistic Missiles Not New, Al-Monitor, December 13, https://www.al-monitor.com/originals/2013/12/turkey-china-missile-agreement-history.html
Defense News (2015). Turkey cancels T-LORAMIDS program after eight years”, November 16, http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/168852/more-on-turkey%E2%80%99s-cancellation-of-t_loramids-program.html
Egeli, Sıtkı (2017). Turkey Embarks Upon Ballistic Missiles: Why and How? Uluslararası İlişkiler Dergisi, Volume 14, Issue 56, pp. 3-22, https://dergipark.org.tr/en/pub/uidergisi/issue/42788/515808
Gjoza, Enea. (2019). U.S. Sanctions Will Not Stop Turkey's Shift towards Russia, National Interest, August 14, https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/us-sanctions-will-not-stop-turkeys-shift-towards-russia-73521
Gyürösi, Miroslav (2016). “Roketsan markets new Tiger surface-to-surface rocket”, Janes, June 28, http://www.janes.com/ article/61822/roketsan-markets-new-tiger-surface-to-surface-rocket
Hernández, Gabriela Rosa (2023). Turkey Vows to Extend Ballistic Missile Range, Arms Control Association, March, https://www.armscontrol.org/act/2023-03/news-briefs/turkey-vows-extend-ballistic-missile-range
Hürriyet (2012). “Bakan’dan Uyarı: Cesaretli Olun!”, September 14, http://www.hurriyet.com.tr/bakandan- uyari-cesaretli-olun-21464717
Hürriyet (2012). “TÜBİTAK: Hedefimiz 2 bin 500 kilometre menzilli füze yapmak”, January 14, http://www.hurriyet.com.tr/tubitak-hedefimiz-2-bin-500-kilometre-menzilli-fuze-yapmak-19680119
Iddon, Paul (2022). Tayfun Test-Firing Puts Spotlight on Turkey's Ballistic Missile Program, Forbes, October 20, https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2022/10/20/tayfun-test-firing-puts-spotlight-on-turkeys-ballistic-missile-program/?sh=728d31e8630f
Kadan, Tevfik. (2017). “Milli Füzenin Balyozcu Mimarı”, Aydınlık, February 2, https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-subat/milli-fuzenin-balyozcu-mimari
Malsin, Jared and Vivian Salama, (2023), Biden Administration to Ask Congress to Approve F-16 Sale to Turkey, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/biden-administration-to-ask-congress-to-approve-f-16-sale-to-turkey-11673630059
Navias, Martin, (1990). “Ballistic Missile Proliferation in the Third World”, Adelphi Papers, No.262, Summer.
Railly News (2021). Turkey's first Anti-ship cruise Medium Range Missile Engine TEI-TJ300, March 26, https://raillynews.com/2021/03/turkiyenin-orta-menzilli-ilk-gemisavar-fuze-motoru-tei-tj300/
Rezaei, Masoud (2017) Nature of Competition and Conflict between Iran and Turkey in Syria and Iraq, Iranian Political Science Association, Volume 12, Issue 1, No 1, pp.71-100.
Rezaei, Masoud (2022). Iran Looks to Missiles and Drones to Regain Its Regional Edge, The National Interest, June 12, https://nationalinterest.org/feature/iran-looks-missiles-and-drones-regain-its-regional-edge-202948
Unver, Akin (2012). Turkey to Produce ICBMs, Foreign Policy, July 24th, https://foreignpolicyblogs.com/2012/07/24/turkey-to-produce-icbms/