واگرایی ها و همگرایی ها در روابط ایران و عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی و مدیر دفتر نشر دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مقاله واگرایی و همگرایی در روابط ایران و عربستان نگاهی دارد به جایگاه استراتژیک خلیج فارس از قرنها پیش تاکنون و بررسی موقعیت سرزمینی آن، ذخایر نفتی منطقه و تاثیر آن بر سیاست سرزمینهای واقع در منطقه. همچنین نوسان های سیاسی-اقتصادی این روابط، مسائل سیاست های چند دهه اخیر و بویژه مسئله جنگ ایران و عراق و عراق و کویت و دخالت کشورهای بزرگ در منطقه نقش استراتژیک ایران و عربستان در منطقه، به عنوان شاه کلید کشورهای منطقه در عین حال تحولات دو دوره حکومت سابق و دوران ج.ا. ایران، روابط دو کشور در طول بیست سال گذشته و به ویژه چند سال اخیر موضوع اصلی مقاله است. تاثیر مؤلفه های اقتصادی، سیاسی متعارض، اهداف عربستان و ایران در سیاست خارجی، سیاست های تهاجمی دو کشور در برابر هم، تیرگی روابط و بالاخره بازگشایی فرایند روابط دوستانه و طلیعه همکاری آنها در سالهای اخیر مواردی هستند که مقاله آن را مورد بحث قرار می دهد. در بخش نتیجه نیز دوره تحرک های تازه از سال 76 تاکنون آورده شده که حضور رهبران عربستان در اجلاس کنفرانس اسلامی، افزایش رفت و آمدها، توسعه همکاری ها، از میان بردن موانع روابط میان دو کشور را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها