توانایی های نظامی اسراییل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، کارشناس استراتژی مصر

2 مترجم متن، کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

مقاله برای تبیین میزان توانایی ­های نظامی اسراییل تنظیم شده است. نویسنده ساختار ارتش اسراییل و ماهیت اهداف تشکیل دهندۀ تفکرات استراتژیک چنین ارتشی را کاملا در تقابل با دیگر نیروهای نظامی منطقه خاورمیانه تلقی می کند. وی ابتدا به بررسی ویژگیهای تفکر نظامی اسراییل به لحاظ تعداد نیروها، حجم تسلیحات و اهمیت استراتژیک آنها، ارزیابی می کند و عقیده دارد اسراییل قادر است با توجه به قدرت نظامی خویش به مقابله با تمامی کشورهای عربی منطقه برخیزد، اما استراتژیست­ های اسراییل برای تکمیل بازدارندگی و حفظ تفوق تسلیحاتی و به منظور جبران کمبود تعداد پرسنل نظامی، توجه ویژه ای به گسترش توان هسته­ ای و تسلیحات اتمی دارند. به نظر نویسنده، از آنجا که ایالات متحده همواره از دولتهای عربی خواسته است تا در پی دستیابی به سلاح های هسته ­ای نباشند، دولت اسراییل هرگز به طور رسمی اعلام نخواهدکرد که دارای زرادخانه هسته ای است، زیرا ابراز چنین مطلبی در سیاست های خاورمیانه ای ایالات متحده، تاثیری کاملا منفی برجای خواهد گذاشت و طبعا این رژیم را نیز با فشارهایی مواجه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها