سیاستهای آمریکا در قبال عراق پس از ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره

2 مترجم متن، کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

ظرف دو سال گذشته، روابط آمریکا و عراق تحت تاثیر دو عامل ریاست جمهوری بوش و حادثه 11 سپتامبر وارد مرحله تازه ای شده است. حضور تعدادی از نخبگان دولت بوش پدر در دولت بوش پسر این نکته را به ذهن متبادر کرده است که ماموریت سرنگونی صدام حسین این بار به اتمام خواهد رسید. از سوی دیگر، اگر چه ارتباطی میان حادثه 11 سپتامبر و دولت عراق مشاهده نشده است آمریکا به بهانه جنگ علیه تمامی اشکال تروریسم می کوشد که ائتلافی بین المللی را علیه عراق سازمان دهد. در این مقاله، اختلاف موجود در دولت آمریکا بر سر چگونگی برخورد با عراق و کسب موافقت دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است و نیز تلاشهای آمریکا و انگلیس برای کنترل بیشتر عراق از طریق پیگیری طرح مجازات های هوشمند توضیح داده شده است. نویسنده با تاکید بر این که کشورهای عربی در ائتلاف بین المللی مورد نظر آمریکا جایگاه مهمی ندارند ماه های آینده را برای رژیم عراق سرنوشت ساز خوانده است.

کلیدواژه‌ها