جایگاه خاورمیانه در نظام نفتی جدید جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نوشهر – چالوس

چکیده

 این مقاله تلاش دارد با اتخاذ رویکردی جدید نسبت به تحولات کنونی بازار نفت جهان، جایگاه خاورمیانه را در شرایط متحول کنونی تبیین کند. برای این منظور مبنای تحلیلی جدیدی در چارچوب «نظریه اوج تولید» برای تشریح تحولات کنونی بازار را باید همانند گذشته به صورت شوکی تلقی کرد که اغلب با افزایش قیمت های نفت و شماری تغییرات کم اهمیت تر همراه است و یا این که شوک های نفتی گذشته را باید به عنوان پیش لرزه های زمین لرزه ای قدرتمند دانست، زمین لرزه ای که نظمی جدید را در بازار نفت حاکم خواهد کرد و بر نقش و جایگاه خاورمیانه در بازار انرژی جهان به شدت تاثیر خواهد گذاشت؟ این مقاله دیدگاه دوم را پذیرفته و تلاش کرده است علل بروز این زمین لرزه و پیامدهای آن را بر پنج کشور عمده نفت خیز خاورمیانه شرح دهد

کلیدواژه‌ها