آمریکا، راهبرد مبارزه با تروریسم و ساختار سیاسی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رویکرد ایالات متحده در قبال کشورهای اسلامی با توجه به حوادث 11 سپتامبر و پیامدهای آن می پردازد. بر این اساس، سه متغیر کلان منافع آمریکا، وضعیت داخلی کشورهای اسلامی و چالش های ناشی از آن و دگرگونی ساختار نظام بین ­الملل، سیاستگذاران آمریکایی را به این نتیجه رساند که زمان لازم برای دگرگونی در ساختار سیاسی کشورهای اسلامی فرا رسیده است. حال آنچه که به عنوان جایگزین مورد توجه قرار گرفته است نظام سیاسی لیبرال- دموکراتیک شبه مذهبی است که در آن نوعی تلفیق بین احکام اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن انجام می شود و به ویژه دین اسلام فارغ از متولیان مورد توجه قرار می گیرد. نکته اینجاست که پیشبرد چنین طرحی مستلزم انزوای هرچه بیشتر اسلام گرایان رادیکال و مشارکت اسلام گرایان میانه رو است.

کلیدواژه‌ها