آب، عاملی مؤثر در تعیین نقش و جایگاه ژئواکونومیک ایران در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

تامین آب یکی از مسایل بسیار مهم زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی در جهان آینده خواهد بود. کارشناسان امور آب پیش بینی می کنند در آینده ای نه چندان دور تنش ها و درگیری های ملی، منطقه­ ای و بین­ المللی بر سر مسئله آب بیشتر خواهد شد و آب نقش مهمتری را در بحرانهای منطقه ­ای بازی خواهد کرد، با توجه به این که ایران با کمبود آب روبرو است پر واضح است که با تنشهای متعدد سیاسی- امنیتی مواجه می شود. بحرانی که صرفا از طریق برنامه ریزی های کلان و واقع بینانه و مبتنی بر تعاملات ژئواکونومیک و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتها قابل کنترل خواهد بود. بی شک در این میان کشور ج.ا. ایران در صورت به کارگیری تمامی منابع و غنیمت شمردن فرصتها و اعمال مدیریتی جامع و فراگیر، این توانایی را خواهد داشت که از آب به عنوان عاملی مؤثر- افزون بر سایر مزیت های ژئواکونومیک کشور- حداقل در مقیاس منطقه ­ای استفاده نماید، که این مهم خود موجبات رسیدن به یک توسعه پایدار و نقش ­آفرینی هر چه بهتر و مؤثرتر ایران را در منطقه حساس و راهبردی خاورمیانه به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها