ترکیه و اتحادیه اروپا: الحاق یا شراکت راهبردی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد واحد تاکستان ، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اندیمشک

چکیده

موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، بحثهای آکادمیک و اجرایی فراوانی را در این کشور دامن زده است. مراکز قدرت در ترکیه در این مورد به دنبال نوعی اجماع ملی هستند ولی هنوز موانع داخلی، منطقه­ای و بین­المللی مهمی در این مورد وجود دارد. موانع در این زمینه عبارت است از: مذهبی، سیاسی، اقتصادی، منطقه­ ای، بین­ المللی. اگرچه به نظر می رسد مسایل مذهبی­- هویتی مهمترین مانع باشد. با عنایت به این نکات سناریوهای اساسی در مورد آینده ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح شده که عبارتند از: با سرعت زیاد به پیش، انحراف حداقلی از مسیر، برخورد دایمی کلان و مسیر فرعی که در پایان مقاله بدان­ ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها