القاعده و مسأله جهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ظهور القاعده نشانگر آغاز مرحله جدیدی از حیات اسلام­گرایی رادیکال اهل سنت با هدف برقراری نظمی اسلامی در جهان بود. نظام فکری این سازمان فراملی که ریشه در پدیده افغان­- عرب و سالهای مبارزه علیه ارتش سرخ دارد، سلفی­گرایانه و مبتنی بر اندیشه ­های ابن تیمیه و سیدقطب است. در مقاله حاضر، سه مؤلفه اصلی تفکر القاعده و رهبران آن برشمرده شده که عبارت است از: جهاد و مبارزه با کفر، بازیابی هویت گذشته (بازگشت به اسلام راستین)، پاک سازی کشورهای اسلامی از حاکمان فاسد. در این میان، اصل جهاد از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و دیدگاه ­های رهبران گروه درباره آن به تفصیل بیان گردیده است. مروری بر این مؤلفه ها می تواند بیانگر علل احیای بنیادگرایی اسلامی اهل سنت و نیز چالش ها و مشکلات پیش روی القاعده در دنیای متحول معاصر باشد

کلیدواژه‌ها