انتخابات در عراق: از شورش به سیاست ورزی و از سیاست ورزی به حکومت کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انتخابات شوراهای استانی (31 ژانویه 2009) مرحله ای مهم در حیات سیاسی عراق پس از صدام به شمار می­ آید. این انتخابات اگرچه آزادانه و به صورت دموکراتیک انجام شد، ارا بر اساس الگوهای سنتی و ملاحظات قومی- قبیله ای و مذهبی جهت یافت. همین امر پارادوکس دموکراسی در عراق امروز را می سازد، زیرا بسیاری از اقدامات خشونت آمیز در سالهای اخیر نیز بر پایه همین الگوهای سنتی و ملاحظات قومی-قبیله ای و مذهبی شکل گرفته است. به نظر نویسنده، از زمانی که بحث سهم اقوام و طوایف از قدرت مطرح شده است مرحله « سیاست­ ورزی» جایگزین «مرحله شورش» شده است که بایستی آن را تحولی مثبت تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها