شبکه ای شدن ارتباطات و تحولات سیاسی ـ امنیتی کشورهای عربی خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این مقاله تلاش کرده ایم از منظری متفاوت انقلاب ها و تحولات سیاسی  امنیتی در کشورهای عربی را بررسی نماییم. نگاه غالب در این خصوص، انقلاب های عربی را به بهار عربی و بیداری اسلامی تشبیه می کند، اما نویسندگان بر این نظرند که این مقوله ها بازگوکننده نگاه سطحی و تکراری است و نمی توانند تمام زوایای تحولات صورت گرفته را بیان کنند. از این رو برای بررسی و چرایی بروز این تحولات، ضمن به کارگیری نظریه پست مدرنیسم و بسط و تعمیم مسائل آن، بر آنند که مهمترین عاملی که می تواند حرکت دومینووار سقوط دیکتاتورها و خیزش ها در کشورهای مشابه از لحاظ سیستم حکومتی و هویتی را رقم بزند، عامل شبکه ای شدن ارتباطات است . به این ترتیب که، انسان ها از طریق دنیای مجازی، فضای رسانه ای و ماهوار ه ای به تبادل اطلاعات مورد نیاز خود می پردازند. بنابراین، عوامل ارتباطی در عصر حاضر ازجمله شبکه های تلویزیونی  ماهواره ای، اینترنتی، مجله و غیره موجب تسهیل تعاملات بین انسا ن ها گردیده اند. از این رو، قیام و سقوط در کشورهای عرب منطقه با تأسی گرفتن از یکدیگر و با استفاده از فضای جدید ارتباطاتی شکل گرفته است که می توان این عامل را راهی برای رسیدن به موج چهارم دموکراسی­خواهی در خاورمیانه دانست.

کلیدواژه‌ها