نقش زنان در تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی تونس و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در تحولات خاورمیانه از سال 2011 زنان حضوری گسترده در عرصه مبارزه داشتند و صدای آنها تقریبا در همه جا طنین­انداز بود. مبارزه طلبی زنان عرب، بسیاری را به ویژه در غرب که سالیان زیادی آنها را به عنوان قربانیان مظلوم پدرسالاری مذهبی می دیدند، شگفت زده کرد . سؤال اصلی این مقاله پیرامون نقش زنان در تحولات اخیر خاورمیانه است، که ضمن بررسی تاریخی وضعیت زنان در دو کشور مصر و تونس به عنوان پیشتازان جنبش ها، حضور چشم گیر آنان در صف مقدم اعتراضات را مورد توجه قرار می دهد. مقاله طبق آمار بر این باور است که به رغم پیشرف تهایی که زنان در این دو کشور در زمینه آموزش و مسائل حقوقی داشته اند، مشارکت ناکافی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و همچنین  وضعیت نامطلوب آنان در فعالیت های اقتصادی، موجب حضور زنان در صحنه اعتراضات خیابانی شد.

کلیدواژه‌ها