تحلیلی بر تلاش‌های عربستان و اسرائیل در مقابله با ایران(2018-2012)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته روابط و امنیت بین الملل، دانشگاه آزاد واحد اندیمشک. ایران

چکیده

تحولات سال‌های اخیر خاورمیانه و افزایش قدرت برخی از کشورها در مقابل کاهش قدرت برخی دیگر، به گونه‌ای بوده است که در جریان آن اهداف مشترکی در بین برخی از کشورها به وجود آمده است. عربستان و اسرائیل از این دسته بازیگران هستند که در سال‌های اخیر روابط دوجانبه را گسترش داده‌اند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل روابط عربستان و اسرائیل و پاسخ گویی به این سوال است که مهم‌ترین علت گسترش روابط ریاض-تل‌آویو در شرایط کنونی منطقه چیست؟ فرض بر این است که بر مبنای نظریه موازنه تهدید والت درک تهدید از ایران موجب نزدیکی روابط آنها برای مقابله با ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، نبی‌الله، (1389)، چشم­انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره 1.
التیامی‌نیا، رضا و دیگران، (1395)، بحران یمن: بررسی زمینه‌ها و اهداف مداخلات خارجی عربستان سعودی و آمریکا، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 18.
امام‌زاده‌فرد، پرویز، (1390)، سیاست‌های اسرائیل و عربستان سعودی در قبال یکدیگر در دهه‌های اخیر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره شانزدهم، پاییز.
برزگر، کیهان، (1385)، سیاست خارجی ایران در عراق جدید، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، 1385.
برزگر، کیهان، (1390)، انقلاب‌های عربی و تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه: http://demo.cmess.ir/view/tabid/127/
بنجامین، مدیا، (1395)، اسرائیل و عربستان: هم‌بستران عجیب خاورمیانه معاصر، سایت لوب لاگ، ترجمه دیپلماسی ایرانی: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/19.
پورحسن، ناصر، (1394)، تحول مواضع عربستان در قبال رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره 31.
تلاشان، حسن، (1389)، ژئوپلیتیک شیعه در لبنان قبل و بعد از جنگ 33روزه، فصلنامه شیعه‌شناسی، سال هفتم، شماره 27.
دلاورپوراقدم، مصطفی، (1388)، شیعه‌هراسی و جایگاه آن در دیپلماسی امنیتی ایالات متحده، مجله پگاه حوزه، شماره 261.
دهقانی‌فیروزآبادی، جلال، (1391)، نوواقع‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 1، بهار.
دهقانی‌فیروزآبادی، جلال، (1395)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام: http://sjdf.ir/1395/05/02.
روحی‌دهبنه، مجید و سجاد مرادی‌کلارده، (1394)، نقش افزایش قدرت منطقه‌ای ایران در سیاست‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس: 2015-2005، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره 18.
سیف‌زاده، حسین، (1385)، اصول روابط بین­الملل، تهران: انتشارات میزان.
شریعتی‌نیا، محسن، (1389)، ایران‌هراسی: دلایل و پیامدها، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 6، تابستان.
شکوهی، سعید، (1395)، نقش برداشت‌های نخبگان در تنش میان ایران و عربستان سعودی، فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره چهارم، زمستان.
صادقی، سیدشمس‌الدین و کامران لطفی، (1394)، تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 6، شماره 15، بهار.
عباسی، مجید و دیگران، (1392)، راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین‌الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 1، بهار.
فایضی، محمد، (1394)، تجاوز به یمن، اسرائیل در کنار عربستان: http://www.asrenow.com/thought/politics/.
قوام، عبدالعلی، (1393)، دوست و دشمن دائمی نداریم، روزنامه آرمان.
کالاهان، پاتریک، (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه­های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داود غرایاق­زندی، محمود یزدان­فام و نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مشیرزاده، حمیرا، (1391)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: نشر سمت.
مفیدی‌احمدی، حسین، (1394)، «بهار خاورمیانه، برجام و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای»، ماهنامه دیپلمات، شماره چهارم، اسفند.
مهتدی، محمدعلی، (1391)، نقشه مشترک اعراب و رژیم صهیونیستی چیست: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1908645/
نیاکوئی، امیر، (1391)، کالبدشکافی انقلاب­های معاصر در جهان عرب، تهران: نشر میزان.
هدایتی‌شهیدانی، مهدی و سجاد مرادی کلارده، (1393)، مولفه‌های موثر بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری: تحلیلی چندسطحی، شماره 23.
 
Bartell, Dawn L and David H Gray, (2012), Conflict in Syria and the Opportunity to Reduce Iran's Regional influence and Iran's Threat to the International Community, Global Security, Volume 3, Issue 4, fall.
Cordesman, Anthony H and Sam Khazai, (2012), Iraq after U.S Withdrawal: US policy and the Iraqi search for security and stability, Center for Strategic & International Studies.
Cordesman, Anthony, (2014), Iran's Rocket and Missile Forces and Strategic Options, London, Center for strategic & international studies.
Gause III F, Gregory, (2007), Saudi Arabia: Iraq, Iran, the regional power balance, and the sectarian question, strategic insights, volume VI, issue 2, center for contemporary conflict.
Global Fire Power, (2020), Iran Military Strength.
Global Fire Power, (2020), Israel Military Strength.
Ibish, Hussein, (2015), the Middle East after the Iran Nuclear Deal. Council on Foreign Relations.
Jervis, Robert, (1976), Perception and Misperception in International Politics, Princeton, Princeton University Press.
Mearshiemer, John, (2001), Tragedy of Great Powers, NewYork.
Riedel, Bruce and Bilal Y Saab, (2008), Al Qaeda's Third Front: Saudi Arabia, Washington Quarterly, spring.
Trofimov, Yaroslav, (2015), Saudi Arabia Reluctantly Finds Common Ground with Israel about Iran, Available at: www.wsj.com/ Jun 18.
Walt, Stephen, (1987), the Origins of Alliances, Cornell University Press.
Wehrey, Fredrick and et al, (2009), Saudi–Iranian Relations Since the Fall of Saddam. Rivalry.Cooperation.and Implications for U.S. Policy, National Security Research Division.