دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 1 (1373)
نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر: نویدها و زنهارها
نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر: نویدها و زنهارها

داود باوند

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1374

چکیده
  دریای مازندران یا خزر که بزرگترین دریاچه دنیا و به عبارت دیگر گسترۀ آبی داخلی است، در دوران میوسن در حدود 12 میلیون سال پیش قسمتی از دریای بزرگ تتیس بوده که بخشی از آسیای مرکزی و فلات ایران یا خلیج فارس ...  بیشتر
دانشوری و تمدن سازی: آلبرت حورانی، یک الگوی دانشگاهی
دانشوری و تمدن سازی: آلبرت حورانی، یک الگوی دانشگاهی

فرهنگ رجایی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1374

چکیده
  مقاله حاضر با مروری بر آثار آلبرت حبیب حورانی (1993-1915)، به ویژه با تاکید بر سه کتاب او، نظراتش را که به گمان نگارنده مصداق چنین تناقضی نماهایی است به تحلیل می کشد. این سه کتاب عبارت است از: اندیشه عرب در عصر ...  بیشتر
تأثیر نخبگان قاجاریه بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (قسمت اول)
تأثیر نخبگان قاجاریه بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (قسمت اول)
دوره 2، شماره 3 ، مهر 1374

چکیده
  ماکس وبر، جامعه شناس برجسته آلمانی در بحث سیاست و حکومت به چگونگی پیدایش حکومت ها اشاره دارد و با مطالعه ژرف کاوانه تاریخ جوامع بشری، سه سنخ حکومت که در ادوار مختلف تاریخی درگیر چالشی مداوم با یکدیگر ...  بیشتر
وضعیت صنعت نفت عراق (پیامدهای بازگشت این کشور به بازار نفت)
وضعیت صنعت نفت عراق (پیامدهای بازگشت این کشور به بازار نفت)

فریدون برکشلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1374

چکیده
  در اوت سال جاری 5 سال از تحریم اقتصادی- نفتی عراق که به دنبال اشغال نظامی کویت صورت گرفت، گذشت. در این مدت عراق از عواید نفتی خود که در 1990 حدود 96 درصد از کل درآمدهای ارزی آن کشور را تامین می کرد محروم شد و ...  بیشتر
روسیه و خاورمیانه جدید
روسیه و خاورمیانه جدید

محمدقلی میناوند

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1374

چکیده
  روسیه از دیرباز درصدد بوده است که در خاورمیانه حضور فعال سیاسی داشته باشد. اما این آرزو در عهد تزارها با ممانعت انگلستان و در زمان کمونیستها با سد امنیتی آمریکا روبه رو شد. دولتمردان کرملین در دوران جنگ ...  بیشتر