دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 1 (1373)
رشتۀ روابط بین الملل: چالش های شناخت در قرن بیست و یکم
رشتۀ روابط بین الملل: چالش های شناخت در قرن بیست و یکم

جیمز روزنا

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  نگارنده در کوشش های اخیر خود جهت بررسی مسایل جهانی و شناخت دقیق جریانهای اصلی توجه خاصی به تناقض ها، اختلافات و تفاوت ها کرده است، به صورتی که گویی تمایلات اصلی شامل فرایندهای مختلفی است و همه تمایلات ...  بیشتر
وضعیت نفت در آستانه قرن بیست و یکم
وضعیت نفت در آستانه قرن بیست و یکم

هوشنگ امیراحمدی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  در پانزده سال گذشته شاهد چندین رویداد بین­ المللی تاریخ ساز بوده ایم: جنگ هشت ساله ایران و عراق، جنگ نفتکش ها در خلیج فارس، عملیات طوفان صحرا و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. این رویدادها و دیگر حوادثی ...  بیشتر
تبیین مبانی سیاست خارجی عراق
تبیین مبانی سیاست خارجی عراق

محمود سریع القلم

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  عوامل مؤثر بر رفتار سیاست خارجی متنوع و بسیار پیچیده است. این عوامل معمولا به اجزاء داخلی و خارجی تقسیم می شوند و تاثیر آنها بر رفتار سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر و مهمتر این که از یک حوزه به حوزه ...  بیشتر
بحران در مرزهای بحرین و قطر
بحران در مرزهای بحرین و قطر

اصغر جعفری ولدانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  در اوریل 1992، دولت قطر عرض دریای سرزمینی خود را به 12 مایل دریایی افزایش داد. اقدام قطر سبب بروز بحران در روابط آن با بحرین شد. این سومین بحران در روابط بین دوکشور طی یک دهه بوده است. این مسئله اختلافات ارضی ...  بیشتر
درآمد ثابت نفتی: بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی
درآمد ثابت نفتی: بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی

جیاکومو لوچیانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  در دهه 60 و اوایل دهه 80، حکومت های دموکراتیک از شماری کشورها رخت بربست و نظامهای خودکامه و مستبد بر آنها حاکم شد. تلاشهایی به منظور نظری کردن این چرخش یا گرایش صورت گرفت و از آن به عنوان یکی از وجوه یا جنبه ...  بیشتر
عوامل منطقه ای تطویل کشمکش بین جمهوری های آذربایجان و ارمنستان
عوامل منطقه ای تطویل کشمکش بین جمهوری های آذربایجان و ارمنستان

تقی کرمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1374

چکیده
  متون علمی معاصر علوم سیاسی و روابط بین ­الملل از جنگ جهانی دوم به بعد تلاش خاصی را در مورد بررسی علل مناقشات بین­ المللی و رفتار دولتهای ملی در عرصه مناسبات جهانی به عمل آورده است. رفتار غیرمتعارف دولتهای ...  بیشتر