دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
سیاست ترکیه در قبال شمال عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس
سیاست ترکیه در قبال شمال عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس

عادل رؤوف

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1377

چکیده
  ترکیه در معادله محاصرۀ بین ­المللی عراق پس از حوادث طوفان صحرا، خود را نه به دلیل استراتژی امنیتی و توازن نیروهای استراتژی منطقه ­ای، بلکه از نظر اقتصادی بیش از همه زیان دیده می داند. ترکیه وضعیت استراتژی ...  بیشتر
شناخت منطقۀ خاورمیانه در قالب مبانی نظری
شناخت منطقۀ خاورمیانه در قالب مبانی نظری

امیرمحمد حاجی یوسفی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1377

چکیده
  طی سالیان پرنشیب و فراز گذشته، در خاورمیانه دو پدیده منازعه و توسعه در جریان بوده است. انچه حائز اهمیت است این که در ادبیات مربوط به مسائل مختلف این منطقه توجه عمده روی مسئله منازعه، بخصوص اختلافات و جنگ ...  بیشتر
معمای خلیج فارس
معمای خلیج فارس

اف. گریگوری گاس

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1377

چکیده
  انفجارها در تاسیسات نظامی آمریکا در ریاض، در نوامبر 1995 و ظهران در ژوئن 1996، نه تنها جان 25 آمریکایی را گرفت، بلکه سیمایی را که دولتهای سعودی و آمریکا در خصوص آرامش داخلی کشور با ظرافت برای مردم خود و جهانیان ...  بیشتر
آیا اتحادیه آسه‌آن می تواند آینده سازمان اکو باشد؟
آیا اتحادیه آسه‌آن می تواند آینده سازمان اکو باشد؟

بهزاد شاهنده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1377

چکیده
  در چند دهه گذشته روندی جهانی برای تاسیس سازمانهای بین ­المللی مشهود بوده و تلاش های بزرگی در راستای همبستگی و همگرایی منطقه ­ای در قالب سازمان های منطقه ­ای انجام شده است. در حقیقت ثابت شده است که ...  بیشتر